LD Styrkort

Ett per manövergrupp

Styrkort
Produkt Art.nr
Styrkort standard 16-536
Styrkort slavkoppling 95-225
Styrkort lysrör 26mm, EL-FD 256-744
Styrkort lysrör 38mm 21-725
Styrkort Glöd DMX 412-982

Styrkortet ansluts lätt i en speciell korthållare i regulatorn och är lätt utbytbart.

BxDxH: 63x109x23mm. Vikt: 60g.

Justering av ljusnivåer och toningstid

Vid leverans är ljusnivåerna intrimmade till 0, 25, 50, 75 resp 100% av full ljusstyrka. Man kan emellertid enkelt justera om nivåerna till andra värden. Detta görs med fem trim potentiometrar i framkanten av styrkortet.

Även toningstiden kan ändras med hjälp av en potentiometer. Tiden kan ställas in på värden mellan ca 0.5 och 35 sekunder. Ingen inställning behöver göras på själva regulatorn.

Vad gör ett styrkort?

Styrkortet tar emot signalen från manöverenheten och lämnar styrsignal till triggkortet. Styrkorten är av olika typ för glödljus- respektive lysrörsreglering. Det krävs ett styrkort till varje grupp av regulatorer som styrs gemensamt, från en eller flera manöverenheter.

Två undantag finns. Det ena är när man som manöverenhet har en vridpotentiometer, Denna kräver inget styrkort alls. Det andra fallet är om man har regulatorer endast styrda med konstantljusenhet. Denna ersätter då styrkortet.

Vill man t ex styra var och en av regulatorerna i en LD 2.2-3 separat, krävs tre styrkort. Slavkopplar man däremot två regulatorer, så behövs styrkort endast i en av regulatorerna. Detta styrkort lämnar då samma styrsignal till alla regulatorerna i slavkopplingen.

I ett fall används ett speciellt styrkort. Detta är när man vill ha gemensam styrning av regulatorer, med sinsemellan olika inställda nivåer. Denna variant kallas slavkoppling av styrkort.

Manöverenheten ansluts i detta fall till ett vanligt styrkort i första regulatorn.

De regulatorer som "slavstyrs" skall ha styrkort för slavkoppling.

Styrkort DMX

Vi har utvecklat ett helt instickskort till LD Serien. Med detta kort kan du styra en AVAB LD med DMX 512 tillsammans med LC manöverpaneler.

Kortet använder två DMX kanaler. En för nivå 0-100% och en kontrollkanal. Kontrollkanalen kan styra kapptryckningar och koppla från manöverpaneler. Vid tex. en föreställning kan man från ljusbordet koppla bort paneler i salongen så att inte någon av misstag tänder upp i salongen.

En viktig funktion är att om kortet inte får DMX inom en inställbar tid så går manövern tillbaka till manöverpanelerna. Kontrollkanalen kan sättas helt fritt 1-512 eller låta den följa kortets adress +1. Inställningar görs via en tryckknapp och ratt. Information får man via en display. Korten kan jobba i både + och - referens vilket gör att du kan välja triggkort efter behov.

Kortet går att använda som en enkretsars MUX med 0>+10V eller -10>0V då tillkommer strömförsörjning. Signaler ansluts då till 16-polig.

Styrkort DMX

Funktioner

  • Kortet kan installeras i befintliga anläggningar.
  • Tar två DMX kanaler.
  • Terminering av DMX linjen.
  • Enkel installation.
  • - och + referens.

Guide till hur man ställer in kortet

  • Genom att vrida på ratten så stegar du igenom huvudmenyn.
  • Du väljer genom att tycka på knappen (kallas select).
  • Du bekräftar med select.
Meny Förklaring Val
Adr Kortets startadress 1-512
Ctrl Kontrollkretsens startadress. Om du väljer Inc, så följer kontrollkretsen staradressen med +1. Inc / 1-512
Pr1 Preset 1 - Nivån i % på moment för knapp 1 0-100
Pr2 Preset 2 - Nivån i % på moment för knapp 2 0-100
Pr3 Preset 3 - Nivån i % på moment för knapp 3 0-100
Pr4 Preset 4 - Nivån i % på moment för knapp 4 0-100
Pr5 Preset 5 - Nivån i % på moment för knapp 5 0-100
ti Tid - Tid i sekunder för överbländning 1-60
dto Tiden i sekunder tills manöverpaneler bli aktiva efter DMX bortfall. 1-60
Ld Växling mellan master och slav funktion on/off
ref Växling av referensen 10/-10V
. Regulatorn går på tid
Blink Ingen DMX

Kretsar

Värde Krets 1 Krets 2
0 Knapp 1
30 Knapp 2
60 Knapp 3
90 Knapp 4
120 Knapp 5
128-255 Urkoppling av panel
255 100% Urkoppling av panel