AVAB Eventstyrning

Eventsystem eller som det även kallas, Show Control har sitt ursprung i 60-talet, då nöjesparken hade behov att samköra olika kontrollsystem såsom ljudeffekter med ljuseffekter. Idag hittar man eventsystem på en rad olika liveevenemang som t.ex. konsert, mässor, kryssningsfartyg, museer, etc.

Definitionen för ett eventsystem kan vara lite förvirrande, men enligt John Huntington (www.zircondesigns.com) är det ett system som ”sammankopplar olika kontrollsystem till ett metasystem”. Med det menas att en dator som styr mängden rök som kommer ur en rökmaskin inte räknas som Eventsystem, medan en dator som länkar ihop rökmaskinens styrsystem med ljuseffekternas styrsystem räknas.

Ett eventsystem skulle alltså kunna se ut som i en lokal med en talarstol, där det finns en knappanel med vilken man kan via knapptryckning stänga mörkläggningsgardiner, sänka nivån på salongsljuset, tända strålkastare på talarstolen, starta musik samt ett bildspel.

Andvändning av Eventsystem

En hel del offentliga lokaler använder sig idag av olika grad av invecklade eventsystem. Från ett ovan beskriven konferenslokal, till Moderna Museet i Stockholm (www.modernamuseet.se) där det används ett AVAB eventsystem om 7 interkommunicerande servrar. Likaså används två servrar AVAB eventsystem på Waldemarsudde (www.waldemarsudde.com), ett på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm (www.nrm.se), main/backup på Sundsvalls och Stockholms Casino Cosmopol (www.casinocosmopol.se), ett på Hotel Royal i Umeå, ett på Åhaga i Borås (www.ahaga.se), etc.

Systemen används för att ha rätt belysning vid rätt tillfälle, t.ex. i museisammanhang: Städljus på morgonen fram till öppningstid, utställningsljus samt multimedia funktioner under dagen och nattljus på natten.

Säkerhet

Om man använder sig av ett eventsystem, måste man även uppfylla säkerhetskrav, såsom automatiskt fullt ljus vid brandlarm, utrymningsljudsystem, panikfunktioner, etc. Där en felaktig ljusförändring eller funktion skulle kunna utsätta människor för fara.

Vem styr händelserna?

En teaterföreställning styrs ofta av speciellt dedicerade tekniker som följer händelserna och reagerar därefter eftersom situationerna ändras kontinuerligt och är beroende av skådespelarnas agerande. En musei- eller restaurangsmiljö däremot som varje dag följer samma händelser kan reagera på tiden på dygnet, eller till och med på publik som befinner sig på en viss plats vid ett visst tillfälle, där publiken kan vara interaktiv med systemet. (En besökare trycker på en knapp för att starta ett informativ ljud, ljus och bildspel i ett vitrinskåp, en rörelsedetektor som tänder ljuset när en besökare kommer in i rummet, etc.) Men man kan även vara tvungen att låta händelserna vara beroende på säkerhetsföreskrifter, där t.ex. utställningsljuset inte skall kunna tändas så länge nödutgångarna är låsta.

Vad skall styras?

Det är viktigt att få en uppfattning om vad, och vilka apparater som ska styras innan man bestämmer sig för ett eventsystem. Många apparater accepterar ofta olika protokoll att fjärrstyras med. Det är viktigt att man gör en lista av de funktioner man vill kunna styra, för att kunna bestämma vilka apparater man bör välja för att kunna passa hela systemet. Även om AVAB eventsystem skickar och accepterar de flesta idag förekommande protokoll, gör inte alla tillverkare så med sina produkter, vilket skulle kunna resultera i kostsamma speciallösningar för att få en apparat att passa in i ett system.