LC Panik manöverpaneler

LC-1S-PR

LC-1S-PR
Produkt Art.nr
LC-1S-PR 106-411

En manövergrupp. Fem förställda nivåer, panik/åter. För 1-facks A1-dosa. En 3-pol skruvplint.

Vikt: 95g.

LC-PR

LC-PR
Produkt Art.nr
LC-PR 16-528

En manövergrupp. Panik/återställning. För 1-facks A1-dosa. 3-pol skruvplint.

Vikt: 70g.

LC-P

Som ovan utan från funktion
Produkt Art.nr
LC-P 24-779

En manövergrupp. Panik. För 1-facks A1-dosa. 3-pol skruvplint.

Produkten har utgått, använd LC-PR ovan.

Vikt: 65g.

Om LC Panik manöverpaneler

I vissa fall vill man kunna tända ljuset direkt, utan den mjuka upptoningen. Då kopplar man s.k. LC panikenheter parallellt med de vanliga LC panelerna. En eller flera kan anslutas till varje grupp samtidigt. Panikknappen tänder upp ljuset, även lysrör direkt till fullt värde. Under den tid panikknappen är tillslagen, är den normala ljusregleringen spärrad, för att ingen skall kunna ljusreglera under en paniksituation. För att sedan kunna släcka igen, krävs minst en LC- återställningsknapp i systemet. Vid återställning slocknar ljuset direkt. Efter tryckning på LC återställningsknappen kan åter normal ljusreglering ske.

Frontpanel i mattborstad aluminium med svarta tydliga och lättförståeliga symboler. LC enheterna kan monteras in i dosor.