Biograf & vikväggsautomatik

LC-BIO

1x2.2kW

LC-BIO
Produkt Art.nr
LC-BIO 154-526

Om LC BIO

Extern styrsignal ger förvald ljusnivå

Manövrering sker genom att signal från yttre källa tas emot av LC - BIO. Denna ger sedan styrsignal till styrkortet, som i sin tur reglerar ljuset till den förutbestämda nivån. Källan kan t ex vara en projektor, larmgivare eller tidur.

T ex kan början på reklamfilmen ge en signal som medför nedtoning av belysningen i biografsalongen till trimbar mellannivå. Då huvudfilmen skall börja, ges styrsignal som tonar ned ljuset till helt släckt. Motsvarande upptoning kan komma vid sluttexten på filmen.

Tidautomatik för LD systemet kan lätt anpassas. Såväl dygns som vecko inkopplingar kan fås.

Man kan t ex i en offentlig lokal vilja ha 90 % ljus mellan kl 08,00 - 17,00 på vardagarna. Övriga tider på vardagarna vill man ha 25 % ljus. På helgen skall det vara släckt. Vid viss djuruppfödning finns önskemål om att kunna styra ljuset efter väldigt speciella och noggrant uträknade tider.

På t ex en travbana kan man från startfunktionen hämta styrsignal som automatiskt sänker ljuset i t ex resturangen, för att när loppet är slut återgå till tidigare nivå. Alla önskemålen ovan kan lätt tillgodoses med hjälp av LC-BIO.

LC Vikväggsautomatik

LC-Vikväggsautomatik

LC-Vikväggsautomatik
Produkt Art.nr
LC-Vikväggsautomatik 99-392

Om LC Vikväggsautomatik

För flera delrum

Detta system används när ett rum delas upp i två eller flera delrum, med hjälp av vikväggar eller fallridåer, som t ex i konferensrum och gymnastiksalar. Grundsystemet är för två vikväggar, dvs tre delrum. Ett fullständigt vikväggssystem består av en LC Vikväggsautomatik och två lägesavkännande mikrobrytare, det vill säga en brytare för varje vikvägg. När vikväggen är stängd fungerar ljusreglering i de bägge rumsdelarna som helt separata system. Samtliga manöverenheter från de båda delrummen styr då regulatorerna parallellt. Lysdioderna visar samma ljusnivå på alla LC paneler för de manövergrupper som nu styrs gemensamt.

Genom utbyggnad med ytterligare vikväggsautomatik och mikrobrytare kan fler mikrobrytare kan fler vikväggar och därmed fler delrum styras gemensamt eller var för sig.

Till LC-Vikväggsautomatiken tillkommer strömförsörjning 24V.