Varför miljöljusreglering?

Förr i tiden var det enklare. Man satte upp några lampor och strömbrytare och så var det bra med det. Idag, i moderna ljusanläggningar där kraven på en riktig ljusmiljö blir allt högre, blir det vanligare och vanligare med någon typ av ljusreglering.

Miljöljus har en stor fördel, vid sidan av den uppenbara att man alltid har bra och välanpassad belysning. Man sparar energi och sänker därmed driftskostnaderna.

En enklare anläggning, som i installationsskedet verkar vara billig, kan redan efter några få års drift visa sig kosta betydligt mer än den smakar. Den drar mycket ström, eftersom man alltid har full effekt så fort man har slagit på ljuset. Livslängden hos ljuskällorna blir också onödigt kort när de hela tiden körs på full effekt. Detta medför tätare lampbyten, till allt högre arbetskostnad.

Med dagens stigande energipris blir det alltså alltmer fördelaktigt att installera en ljusanläggning där man har möjlighet att reglera sitt effektuttag med hjälp av dimmers. Redan en så enkel reglering som att köra ljuset på 90-95% av full effekt medför väsentliga besparingar av energi, ljuskällor och arbetskostnad.

Vad kostar det?

Ett system för reglering av miljöljuset är givetvis dyrare att anskaffa jämfört med en konventionell anläggning. I gengäld betalar sig systemet i längden om man ser till samtliga kostnader, dvs för anskaffning, installation, drift, service och reparation.

Anskaffnings- och installationskostnaden har man bara det första året, medan övriga kostnaderna löper så länge anläggningen är i drift. Tiden när kostnaderna för ett miljöljussystem kontra en konventionell anläggning har gått jämnt ut beräknas genom att merkostnaden för miljöljuset divideras med den årliga besparingen i driftskostnad.

Beroende på hur effektivt man reglerar sitt ljus bör miljöljus-regleringen betala sig redan på 3-5 år. Efter dessa år har man ett betydligt billigare system än det konventionella.

Dessutom har man miljöljusets flexibilitet. Man kan ändra ljusvärden och knappfunktioner efter sina egna önskemål.