LD Regulatorer

LD 2.2kW LD 2.2-AR LD 5.5kW LDX
LD 2.2-X LD 2.2-AR LD 5.5-X LDX-X
LD 2.2-A LD 5.5-A LDX-A

LD 2.2-X

1x2.2kW

LD 2.2-X
Produkt Art.nr Pris SEK
LD 2.2-X 77-918 2 400

Max glödljuseffekt: 2.2kW

LF-avstörning: 400µs stigtid

Kapsling: Okapslad

BxDxH: 260x90x120mm. Vikt: 2.4kg.

LD 2.2-A

1x2.2kW

Utgått

LD 2.2-A
Produkt Art.nr Pris SEK
LD 2.2-A 11-205

Max glödljuseffekt: 2.2kW

LF-avstörning: 400µs stigtid

Kapsling:AVAB standard

BxDxH: 305x135x140mm. Vikt: 4.5kg.

LD 2.2-AR

1x2.2kW

LD 2.2-AR
Produkt Art.nr Pris SEK
LD 2.2-AR 288-135

Max glödljuseffekt: 2.2kW

LF-avstörning: 400µs stigtid

Kapsling: AVAB standard

BxDxH: 305x135x140mm Vikt: 4.7kg.

LD 5.5-X

1x5.5kW

LD 5.5-X
Produkt Art.nr Pris SEK
LD 5.5-X 17-047 4 250

Max glödljuseffekt: 5.5kW

LF-avstörning: 400µs stigtid

Kapsling: Okapslad

BxDxH: 320x140x110mm. Vikt: 7.5kg.

LD 5.5-A

1x5.5kW

Utgått

LD 5.5-A
Produkt Art.nr Pris SEK
LD 5.5-A 283-143

Max glödljuseffekt: 5.5kW

LF-avstörning: 400µs stigtid

Kapsling: AVAB standard

BxDxH: 375x185x145mm. Vikt: 8.5kg.

Om LD Regulatorer

Regulatorer finns i två effektklasser

 • 2.2kW för 10A gruppsäkring.
 • 5.5kW för 25A gruppsäkring.

Sex olika modeller finns, med följande suffix

 • -X: en okapslad standardregulator.
 • -A: en AVAB-kapslad standardregulator.
 • -AR: en AVAB-kapslad regulator med relä för SieCrypt-lysrörsreglering.

Allmänna tekniska data

 • Matningsspänning: 230V+-20V, 50-60Hz växelspänning.
 • Verkningsgrad min: 0.98.
 • Max omgivningstemperatur: 35°C.
 • Stigtiden nedan är vid märklast och 90° styrvinkel.
 • Inbyggd radioavstörning minimerar risken för störning av hörslingor i samma lokal.

Inkoppling av samtliga regulatorer och LC manöverenheter

Regulatorer och paneler är försedda med skruvplint, för snabb och enkel signalanslutning. Det krävs två ledare med skärm per regulator. Ingår panik/återställning krävs tre ledare med skärm per regulator. Rekommenderad signalkabel Y-F-SK 2x2x0,5 eller EKEK.

Styrning av transformatorer för lågvoltsarmaturer

Transformator skall vara S-märkt och avsäkrad på primärsidan, samt överdimensionerad 100% i förhållande till inkopplad last. Max inkopplad effekt får maximalt uppgå till 60% av regulatorns märkeffekt.

LDX

LDX-X

Utgått

LDX-X
Produkt Art.nr Pris SEK
LDX-X 361-816

BxDxH: 260x90x50mm. Vikt: 1kg.

LDX-A

Utgått

LDX-A
Produkt Art.nr Pris SEK
LDX-A 313-990

BxDxH: 305x135x140mm. Vikt: 2,5kg.

Om LDX

Användning

 • Styra en analog dimmer 0-10V med LC-enheter, där varje knapp på manöverenheten representerar ett värde och toningstid.
 • Styra en analog dimmer 0-10V med LC-enheter samtidigt med analogingången.
 • Styra lysrörsdon 0-10V eller 1-10V och använda det inbyggda relät för att bryta fas till donet (justerbart).

Begränsningar

 • När man använder LDX som styrutrustning för elektroniska lysrörsdon får man ej ha mer än 50st don på varje LDX.
 • Max antal LC manöverpaneler är 6st om inte extra transformator används.
 • Det inbyggda relät är begränsat till 16A.
 • Utgången för 0-10V är begränsad till 100mA.

Fördelar

 • Varje knapp på manöverpanelen har sitt egna värde och sin egna överbländningstid.